sillanpaalaw asianajotoimisto

Asianajotoimisto Sillanpää Oy

Ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Laadukasta, ripeää ja kustannustehokasta oikeudellista ongelmanratkaisua Sinulle ja yrityksellesi.

Toimimme Tampereelta käsin koko maassa ja tarvittaessa myös kansainvälisesti. Palvelemme suomeksi, englanniksi ja saksaksi.

sillanpaalaw palvelut

Palvelut

Asianajotoimisto Sillanpää Oy on yleisjuridiikan asianajotoimisto, joka palvelee Sinua ja yritystäsi kaikenlaisissa oikeudellisissa toimeksiannoissa. Toiminnan perusarvoja ovat luottamuksellisuus, ripeys ja kustannustehokkuus palvelun laadusta tinkimättä.

Toimiston toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto ja toiminnassa noudatetaan hyvää asianajajatapaa.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n toiminnan painopistealueita ovat erityisesti:

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

 • kiinteistön luovutuksiin liittyvä konsultointi, kauppakirjojen laadinta jne.
 • kiinteistökauppakauppariidat, niihin liittyvät oikeudenkäynnit, sovintoneuvottelut jne.
 • avustaminen erilaisissa kiinteistötoimituksissa, yksityistietoimituksissa, lunastustoimituksissa jne. sekä toimitusmenettelyssä että maaoikeudessa.
 • rakentamiseen liittyvät sopimusasiat ja niihin liittyvä riidanratkaisu
 • kaavoitus- ja maankäyttöasiat

Konkurssioikeus

 • erikoisperintä
 • konkurssipesien pesänhoito
 • konkurssi- ja muihin maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät oikeudenkäynnit (esimerkiksi takaisinsaantioikeudenkäynnit ja velallisen rikoksia koskevat oikeudenkäynnit)

Työoikeus

 • työsuhteisiin ja niiden päättymiseen liittyvä konsultointi sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta
 • työsuhteisiin liittyvät riitatilanteet sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta
 • yhteistoimintamenettelyt

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton edellyttämä vastuuvakuutus, jonka myöntää OP Vakuutus Oy.

sillanpaalaw asianajaja ismo sillanpää

Ismo Sillanpää

asianajaja, varatuomari

Olen toiminut Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n yrittäjänä vuodesta 2018 alkaen.  Sitä ennen olen toiminut asianajotehtävissä asianajotoimiston avustavana lakimiehenä, lakimiehenä ja asianajajana vuodesta 2011 lähtien ja hankkinut kokemusta myös tuomarinpöydän takaa auskultoimalla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuosina 2010 - 2011.

Hoidan laaja-alaisesti erilaisia oikeudellisia toimeksiantoja, mutta toimintani keskittyy erityisesti kiinteistöoikeuteen, työoikeuteen ja konkurssioikeuteen. Minulla on myös runsaasti kokemusta perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamisesta.

Lähestyn jokaista asiakasta ja toimeksiantoa yksilöllisesti siten, että pyrin huomioimaan asiakkaan ja toimeksiannon yksilölliset tarpeet. Toimintani kulmakiviä ovat luottamuksellisuus ja toimeksiantojen hoitaminen joutuisasti laadusta tinkimättä tavoitteena löytää asiakkaalle kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu kuhunkin tilanteeseen.

Hoidan toimeksiantoja suomen lisäksi myös englannin ja saksan kielellä.

Vapaa-aikaani vietän erityisesti kirjallisuuden, pienoismallien ja pyöräilyn merkeissä.

sillanpaalaw hinnasto

Hinnasto

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n veloitusperusteet perustuvat lähtökohtaisesti aina aikaperusteiseen laskutukseen, jossa veloitusperusteena käytetään toimeksiannon laadusta ja laajuudesta riippuen 200 – 240 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 24 % (248 – 297,60 €/h sis. alv.). Toimenpiteisiin käytettävä aika veloitetaan todellisen ajankäytön mukaisena kuitenkin siten, että yksittäisen toimenpiteen (puhelinneuvottelu, sähköposti tms.) vähimmäisveloitus on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tuomioistuimessa esiintymisen osalta veloitetaan kuitenkin aina vähintään yhden tunnin ajankäyttöä vastaava veloitus.

Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös toimeksiannon suorittamisesta kiinteään etukäteen sovittavaan hintaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat suoranaiset kulut, esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut.

Ellei erikseen muuta sovita, Asianajotoimisto Sillanpää Oy laskuttaa toimeksiannon kestäessä syntyvät toimenpiteet ja kulut neljä kertaa vuodessa. Toimeksianto laskutetaan kuitenkin aina viimeistään toimeksiannon päättyessä.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy veloittaa normaalin tuntiveloituksen vähintään 30 prosentilla korotettuna esimerkiksi tilanteissa, joissa toimeksianto joudutaan hoitamaan erityisen kiireellisenä, vieraalla kielellä tai normaalityöajan ulkopuolella. Korotusperusteen käytöstä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen toimeksiannon alkaessa tai myöhemmin korotusperusteen ilmetessä.

Toimeksiantoon sovellettavasta veloitusperusteesta, välilaskutuksesta ja muista toimeksiannon hoitamiseen liittyvistä ehdoista tehdään toimeksiannon alkaessa kirjallinen toimeksiantosopimus.

Selvitämme lisäksi toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuudet kustannusten kattamiseen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisena oikeusapuna valtion varoista.

sillanpaalaw asianajaja yhteys

Ota yhteyttä

ismo.sillanpaa@sillanpaalaw.com
+358 (0)50 566 6782

Asianajotoimisto Sillanpää Oy
c/o Toimistohotelli Eka
Hämeenkatu 5 A, 33100 Tampere

Yhteydenottopyyntö

Jätä viesti ja kerro lyhyesti tilanteestasi, niin otan sinuun yhteyttä.
Jos kysymys on riitatilanteesta, kerrothan viestissäsi myös vastapuolen nimen, jotta voimme varmistua esteettömyydestämme.