sillanpaalaw palvelut

Palvelut

Asianajotoimisto Sillanpää Oy on yleisjuridiikan asianajotoimisto, joka palvelee Sinua ja yritystäsi kaikenlaisissa oikeudellisissa toimeksiannoissa. Toiminnan perusarvoja ovat luottamuksellisuus, ripeys ja kustannustehokkuus palvelun laadusta tinkimättä.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n toiminnan painopistealueita ovat erityisesti:

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Konkurssioikeus

Työoikeus

Yhtiöoikeus

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton edellyttämä vastuuvakuutus, jonka myöntää OP Vakuutus Oy.

Toimiston toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto ja toiminnassa noudatetaan hyvää asianajajatapaa.

sillanpaalaw hinnasto

Hinnasto

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n veloitusperusteet perustuvat lähtökohtaisesti aina aikaperusteiseen laskutukseen, jossa veloitusperusteena käytetään toimeksiannon laadusta ja laajuudesta riippuen 200 – 240 euroa tunnilta lisättynä arvonlisäverolla 24 % (248 – 297,60 €/h sis. alv.). Toimenpiteisiin käytettävä aika veloitetaan todellisen ajankäytön mukaisena kuitenkin siten, että yksittäisen toimenpiteen (puhelinneuvottelu, sähköposti tms.) vähimmäisveloitus on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tuomioistuimessa esiintymisen osalta veloitetaan kuitenkin aina vähintään yhden tunnin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tilanteesi alustava kartoitus puhelimitse on kuitenkin aina maksuton, johti se toimeksiantoon tai ei.

Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös toimeksiannon suorittamisesta kiinteään etukäteen sovittavaan hintaan.

Palkkion lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat suoranaiset kulut, esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut.

Ellei erikseen muuta sovita, Asianajotoimisto Sillanpää Oy laskuttaa toimeksiannon kestäessä syntyvät toimenpiteet ja kulut neljä kertaa vuodessa. Toimeksianto laskutetaan kuitenkin aina viimeistään toimeksiannon päättyessä.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy veloittaa normaalin tuntiveloituksen vähintään 30 prosentilla korotettuna esimerkiksi tilanteissa, joissa toimeksianto joudutaan hoitamaan erityisen kiireellisenä, vieraalla kielellä tai normaalityöajan ulkopuolella. Korotusperusteen käytöstä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen toimeksiannon alkaessa tai myöhemmin korotusperusteen ilmetessä.

Toimeksiantoon sovellettavasta veloitusperusteesta, välilaskutuksesta ja muista toimeksiannon hoitamiseen liittyvistä ehdoista tehdään toimeksiannon alkaessa kirjallinen toimeksiantosopimus.

Selvitämme lisäksi toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuudet kustannusten kattamiseen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisena oikeusapuna valtion varoista.

 

Toimeksiantosopimus >>

Tilanteesi alustava kartoitus puhelimitse on aina maksuton, johti se toimeksiantoon tai ei.

Ota yhteyttä »