Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Sillanpää Oy
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere
ismo.sillanpaa@sillanpaalaw.com
puh. +358 50-566 6782
www.sillanpaalaw.com

 

Asianajotoimisto Sillanpää Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n Y-tunnus on 2948859-9 ja arvonlisäverotunniste FI29488599.

 

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” -ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
Puh. 09 6866 120
info@asianajajaliitto.fi

 

Asianajotoimisto Sillanpää Oy käyttää toimeksiantosopimuksissaan oheista sopimuspohjaa.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Pohjola Vakuutus Oy (1458359-3)
Gebhardinaukio 1
00510 Helsinki
puh. 0303 0303
www.op.fi