sillanpaalaw-konkurssioikeus-1170090981

Konkurssioikeus

Saatava on velkojalle arvoton, ellei sitä pystytä muuttamaan rahaksi. Saatavien perimiseksi joudutaan usein käyttämään oikeudellista pakkotäytäntöönpanoa tai ainakin uhkaamaan velallista oikeudellisten perintäkeinojen käyttämisellä (ns. erikoisperinnällä).

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa kaikkien velkojien saatavat pyritään tyydyttämään samanaikaisesti, ja velallisen omaisuudesta saatava realisointitulos jaetaan lakisääteisen etuoikeusjärjestyksen mukaan velkojien kesken niiden saatavien mukaisessa suhteessa. Vastaavasti ulosotossa pyritään lähtökohtaisesti yhden velkojan saatavan perimiseen velallisen muista velvoitteista ja velkojista riippumatta.

Muut maksukyvyttömyysmenettelyt

Näiden maksukyvyttömyysmenettelyjen lisäksi laki tuntee mahdollisuuden yrityssaneeraukseen ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyyn. Yrityssaneerauksen ajatuksena on pelastaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut, mutta sinänsä elinkelpoinen yritys järjestelemällä yhtiön velkoja uudelleen. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa velkojen maksuaikataulun muuttamista tai esimerkiksi korkojen alentamista. Toisessa ääripäässä yrityssaneerauksen keinovalikoimaa on velkojen pääomien leikkaaminen. Useimmiten yrityssaneeraus edellyttää useiden eri keinojen käyttämistä samanaikaisesti.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn ajatus on yrityssaneerausta vastaava, mutta velallisen ollessa yksityishenkilö menettely poikkeaa jossakin määrin yrityssaneerauksesta. Lisäksi velkajärjestelyn keinovalikoimaan kuuluu myös velkojen maksuvelvollisuuden poistaminen kokonaan, mikä yrityssaneerauksessa ei ole mahdollista.

Tehtyjen oikeustoimien peräyttäminen

Erikoisperinnässä joudutaan usein miettimään myös velallisen ennen konkurssia tai ulosottotoimenpiteiden aloittamista tekemien sopimusten tai muiden toimenpiteiden merkitystä muiden velkojien maksunsaannin kannalta. Jos jonkin järjestelyn havaitaan loukkaavan velkojien etua tai suosivan jotakuta velkojaa muiden kustannuksella, on tiettyjen edellytysten vallitessa mahdollista käyttää takaisinsaanniksi kutsuttua oikeussuojakeinoa, jonka avulla tehty toimenpide peräytetään, eli tilanne palautetaan siihen, mikä se olisi ollut, jos toimenpidettä ei olisi koskaan tehty.

Takaisinsaantivaatimusten esittäminen tai ajaminen kanteella on periaatteessa mahdollista myös yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä, mutta niissä se on osittain menettelyjen luonteestakin johtuen selvästi konkurssia harvinaisempaa.

Miksi valita Asianajotoimisto Sillanpää Oy

Asianajaja Ismo Sillanpää on edustanut velkojia hankalissa perintätoimeksiannoissa, ja toiminut itse pesänhoitajana tai pesänhoitajan avustajana hoitanut lukuisia konkurssipesiä. Niiden kautta hänelle on myös kertynyt kokemusta erilaisista takaisinsaantioikeudenkäynneistä ja ns. talousrikoksiin (velallisen rikokset, veropetokset, kirjanpitorikokset ym.) liittyvistä oikeudenkäynneistä.

Hän on myös hoitanut jonkin verran yrityssaneerauksiin liittyviä toimeksiantoja, eli esimerkiksi avustanut hakemuksen laatimisessa ja edustanut velkojaa saneerausmenettelyssä.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n tyypillisiä erikoisperintään ja konkurssioikeuteen liittyviä toimeksiantoja ovat:

  • velkojan konsultointi tai avustaminen erikoisperintään liittyvässä toimeksiannossa;
  • konkurssipesien pesänhoito;
  • asiamiehenä toimiminen takaisinsaantioikeudenkäynneissä tai niihin liittyvissä sovintoneuvotteluissa;
  • asianosaisten avustaminen ns. talousrikoksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Tilanteesi alustava kartoitus puhelimitse on aina maksuton, johti se toimeksiantoon tai ei.

Ota yhteyttä »